IN BIỂU MẪU

+ In biểu mẫu có thể hiểu một cách đơn giản là một sản phẩm dùng để quản lý nội bộ về những thông tin cho đơn vị sản xuất kinh doanh như phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập kho, biên lai, biên nhận…

+ Nó giúp bạn dễ dàng trong việc theo dõi sổ sách, cũng như quản lý và lưu trữ một cách hiệu quả và thuận tiện. Bên cạnh đó, in biểu mẫu cũng giúp khách hàng, đối tác có cái nhìn thiện cảm hơn khi giao dịch với đối tác bên ngoài, tăng tính chuyên nghiệp cho một tổ chức.

+ Hiện nay trên thị trường có nhiều loại biểu mẫu được in ấn và được bán sẵn nhưng nó không mang lại nét riêng, không gây được ấn tượng đối với đối tác, khách hàng.

Tên sản phẩm

Quy cách

SL cuốn

Đơn giá

Thành tiền

Biểu mẫu A5

1 liên

+ Kích thước A5

+ Giấy Ford 70, 100 tờ/c

+ In ofset 1 màu

20 20.000 400.000
50 13.000 650.000
100 12.000 1.200.000
200 11.000 2.200.000
Đóng số nhảy +2000 đ / 1 cuốn

Biểu mẫu A5

2 liên

+ Kích thước A5

+ Giấy carbonless, 100 tờ/c

+ In ofset 1 màu

20 23.000 460.000
50 17.000 850.000
100 16.000 1.600.000
200 15.000 3.000.000
Đóng số nhảy +2500 đ / 1 cuốn

Biểu mẫu A5

3 liên

+ Kích thước A5

+ Giấy carbonless, 150 tờ/c

+ In ofset 1 màu

20 27.000 540.000
50 23.000 1.150.000
100 22.000 2.200.000
200 21.000 4.200.000
Đóng số nhảy +3000 đ / 1 cuốn

Biểu mẫu A4

1 liên

+ Kích thước A4

+ Giấy Ford 70, 100 tờ/c

+ In ofset 1 màu

20 28.000 560.000
50 24.000 1.200.000
100 22.000 2.200.000
200 19.000 3.800.000
Đóng số nhảy +2000 đ / 1 cuốn

Biểu mẫu A4

2 liên

+ Kích thước A5

+ Giấy carbonless, 100 tờ/c

+ In ofset 1 màu

20 34.000 680.000
50 32.000 1.600.000
100 29.000 2.900.000
200 27.000 5.400.000
Đóng số nhảy +2500 đ / 1 cuốn

Biểu mẫu A4

3 liên

+ Kích thước A5

+ Giấy carbonless, 150 tờ/c

+ In ofset 1 màu

20 46.000 920.000
50 45.000 2.250.000
100 42.000 4.200.000
200 40.000 8.000.000
Đóng số nhảy +3000 đ / 1 cuốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *